Yerden Isıtma Sistemi

Yerden Isıtma Frankishche

Avrupa ülkelerinde 1970’li yıllardan bu yana konutlarda ve konut dışı yapılarda ısıtma sistemi olarak çoğunlukla yerden ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Türkiye'de de enerji verimliliği ön planda tutulmaya ve doğal kaynaklara yönelim artmakta olduğu için yerden ısıtma sistemleri tercih edilmeye başlanmıştır.

Enerji verimliliği doğal kaynakların gün geçtikçe yitirilmeye başladığı günümüzde yasalaşmaya ve bir mecburiyet haline gelmeye başlamıştır. Böylece hem ekolojik sistemi en azından korumak hem de enerji tüketimi konusunda bilinçlenerek sarfiyatı azaltmak hedeflenmiştir. Bu yüzden yerden ısıtma sistemleri yaygınlaşmaya başlamıştır.

En yoğun enerji tüketimlerinden biri konutlardır. Konutlarda kullanılan enerjinin de 3/4 ü ısıtma sistemleri için kullanılmaktadır. Bu formüle göre konutlardaki enerji sarfiyatını azaltmakla ciddi bir tasarruf söz konusu olacaktır. Yerden ısıtma sistemleri; kurulan mahallerdeki ısıtmayı ışıma yapan geniş bir yüzeyi kütlesel olarak ısıtarak karşılıyor. Bu noktada yerden ısıtma sistemlerinin farkı ortaya çıkıyor. Çünkü ısıtma sistemleri temel olarak havayı ısıtırken konfor sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine sebep oluyor. Oysa yerden ısıtma sisteminde 1-2 derece daha düşük sıcaklıkta dahi aynı konfor sıcaklığının hissedilmesi mümkün. Aradaki bu 1-2 derecelik sıcaklık farkı ise yılda %6 ile %12 arasında bir enerji tasarrufu sağlıyor.

Yerden ısıtma sistemlerinin geleneksel ısıtma sistemlerinden bir farkı da ihtiyaç duyulan su sıcaklığıdır. Kazan, kombi vs gibi bir ısı sağlayıcının ihtiyaç duyduğu su sıcaklığı 70-90 derece aralığındadır. Fakat yerden ısıtma sistemleri yüzey ısıtması yaptığı için ihtiyaç duyduğu su sıcaklığı 40-50 derece aralıgındadır. Bunu da göz önünde bulundurursak aradaki fark yine enerji tasarrufu olarak geri dönecektir.